USŁUGI

W celu zwiększenia komfortu klienta wprowadziliśmy usługę pośrednictwa finansowego. Zlecając nam
wykonanie usługi rejestracji pojazdu opłacisz bez większych kosztów wszystkie związane z tym rachunki:

– Opłaty skarbowe
– Akcyzę
– Opłatę za wydanie karty pojazdu, dowodu i tablice rej.
– VAt
i inne

Mamy podpisaną umowę z  Prezydentem Bydgoszczy na dystrybucję opłat skarbowych w związku z tym nie ponosisz dodatkowych opłat przy opłacie skarbowej